ความเห็น 284303

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

http://gotoknow.org/blog/NumtarnMT/101238

Pนางสาว สุวดี มีมาก
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีประโยชน์
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี
ประมวลภาพการให้บริการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ  อาทิ  ตรวจเลือด  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และตรวจสมรรถภาพทางกาย  เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคตับ โรค ไต ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ความเสี่ยงต่อการหักของกระดูกและ ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก  โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและผู้ใหญ่ที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้วยสื่อประเภทโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

          โครงการนี้ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2550 ค่ะ

ประมวลภาพ การให้บริการ

 

 เปิดงานแล้วค่ะ...พร้อมให้บริการค่ะ

 

จุดลงทะเบียน ก่อนเข้ารับบริการด้านต่าง ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ค่ะ

 

คุณลุง คุณป้าคะ เจ็บนิดนึงนะคะ

อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์กำลังเจาะเลือดให้กับผู้เข้ารับบริการค่ะ

 

มีประชาชนสนใจเข้ารับบริการตรวจสมรรถภาพทางกาย จากภาควิชากายภาพบำบัด เยอะมาก ๆ เลยค่ะ

 

 

 ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป สนใจมาเข้ารับบริการตรวจวัดมวลกระดูกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ (เยอะมาก ๆ เหมือนกันค่ะ)

อาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค กำลังตรวจวัดมวลกระดูกให้กับผู้เข้ารับบริการ

 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ...มีประชาชนสนใจเข้ารับบริการมากค่ะ

จากภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกค่ะ