ความเห็น 284278

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 http://gotoknow.org/blog/wijcha/101251

Psmall man
โรงเรียนวัดวิเวกวราราม
ฟังให้ครบก็พบปัญญา : ประชุมปรึกษาครูชั้น ป.6
ในการประชุม ถ้าฟังอย่างเปิดใจ ก็จะได้อะไรมากมาย
วันนี้เชิญครูผู้สอนชั้น ป.6 จาก 7 โรงเรียน มาประชุมปรึกษาเพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบและวิธีการในการนำนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และ นำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ บรรยากาศการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ได้ข้อสรุปที่ทุกคนพอใจ  แฮปปี้เอ็นดิ้ง ผลจากการประชุมดังกล่าว มีข้อคิดมาฝาก คือ
1. การประชุม ที่ผู้บริหารใช้อำนาจ ก็จะขาดปัญญา
2. ถ้าจะให้คนอื่นฟังเรา เราต้องฟังเขาก่อน
3. ฟังทุกความคิดเห็น ฟังให้จบ และตีความให้ถูก โดยไม่ตัดสินหรือข่มกัน ทุกคนก็จะกล้าพูด
 4. การสื่อความต้องให้ตรงกัน บางครั้งคุยเรื่องเดียวกัน คิดเหมือนกัน แต่สื่อความไม่ตรงกัน ก็อาจขัดแย้งกันได้ ประธานต้องรีบเคลียร์ อย่ารีบตัดสินใจ 
 5. บางครั้งเป้าหมายเดียวกัน แต่วิธีการต่างกัน ก็ต้องรีบเคลียร์เหมือนกัน กรณีนี้เคลียร์ไม่ยาก
6. ทุกคนพูด ทุกคนฟัง  โดยไม่มีการผูกขาดความคิด หรือใช้อำนาจตัดสินใจ จะได้ความรู้ความคิดต่างๆที่ดีๆออกมามากมายครับ
7. มีประเด็นเล็กๆอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูบางท่านบอกว่าเรื่องนี้เด็กทำไม่ได้ เด็กคิดไม่ได้  ครูต้องทำให้เด็ก ครูต้องคิดให้เด็ก ในกรณีผมก็ต้องค่อยๆชี้แจงว่าคิดว่าเด็กน่าจะทำได้ เด็กน่าจะคิดได้ ถ้าเราให้โอกาสเขา ซึ่งคุณครูท่านนั้นก็ยอมรับฟังครับ เพราะพูดกันนิ่มๆด้วยเหตุ ด้วยผล......ขอบคุณครับ