ความเห็น 284225

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 http://gotoknow.org/blog/mrschuai/101237

P  คนหนุ่มไฟแรง  เม้ง สมพร ช่วยอารีย์
คำสอนพ่อ จากใจพ่อ อมตะ นิรันดร์

   การทำดี พูดดี คิดดี เป็นการให้พรตนเองอย่างประเสริฐดีกว่าพรใดๆ ทั้งหมด

          การทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว เป็นการสาปแช่งตนเองอย่างร้ายกาจ  ร้ายกว่าคำสาปแช่งใดๆ ทั้งหมด

          สวรรค์ก็ดี นรกก็ดี เราเป็นผู้สร้างเอง ใครไม่ได้สร้างให้

         การสร้างความดี เป็นการสร้างสวรรค์ การสร้างความชั่วเป็นการสร้างนรก

         เด็กๆ ที่ทำความดี ยังดีกว่าคนแก่ที่ทำความชั่ว

         ผีมันเข้าคนที่ไม่รู้จักผี คนที่รู้จักผี ผีมันเข้าไม่ได้  ผีคือความชั่ว เช่นนี้เป็นต้น