ความเห็น 2840393

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)

ครูแก่น
IP: xxx.52.44.99
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามเรื่องการรับย้ายครับ  ในกรณีที่มีครูเขียนย้าย กับ ครู บรรจุใหม่ (ในตำแหน่งว่างเดียวกัน) หลักการปฏบัติที่ถูกต้อง โรงเรียนจะต้องปฏบัติอย่างไรครับ

บางที่ไม่ยอมรับย้ายแต่บรรจุครูใหม่ ข้อนี้เป็นสิทธิ์ในการเลือกได้หรือไม่ครับ  รอคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ