ความเห็น 28382

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

สงสัย...ลงพื้นที่คราวนี้

อาจต้องลองให้คุณชายขอบประเมินดูนะคะ

(ด้วยตนเอง)

ได้ผลประการได้...ก็จะ...(ยิ้มๆๆ)