ความเห็น 283819

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

เพชรเม็ดงามเริ่มทอแสง

http://gotoknow.org/blog/engreader/100815

P
สิริพร กุ่ยกระโทก
เมื่อ พ. 06 มิ.ย. 2550 @ 02:03 [283672]

สวัสดีค่ะพี่ชาย...พิสูจน์

  • งานของครู  มากมาย  อักโขนัก  
  • ในลิ้นชัก  นอกหน้า  มหาศาล 
  • ทั้งงานสอน  งานจร  งานไหว้วาน 
  • ผู้บริหาร  ฝากงาน  ไว้ครบครัน
  • เพื่อพิสูจน์ ความดี  และความเก่ง 
  • ต้องรีบเร่ง  เพ่งพินิจ  คิดสร้างสรรค์ 
  • อะไรดี  อะไรเด่น  ไม่ว่ากัน 
  • สารพัน   จะเร่งเร้า  เศร้าจริงเรา

***ครูอ้อย***