ความเห็น 2836018

ชอบ G2K..... หน้าใหม่หรือหน้าเก่า....

เขียนเมื่อ 

ยังชอบ "เก่า" อยู่ครับ ผ่านระบบการปรับเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้ว

ก็ยังชอบ "เก่า" อยู่เหมือนเิดิม ... Pinterrest ที่ดังข้ามปีนั้น

ถูกออกแบบเพื่อการตลาด ... เน้นการวางภาพ สร้างความเด่นให้กับหน้า

อีกทั้งยิ่งมองก็ยิ่งเห็นว่า Touch Screen ของ Tablet หรือ Smart Phone

เหมาะว่าการลาก Scroll ของเมาส์ ...

คิดเห็นส่วนตัวครับพี่ ;)...