ความเห็น 28353

ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ต้านกระแส "กูเกิลครองเมือง"

เฮค
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

รัฐบาลน่าจะสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทุกระดับร่วมกันสร้างห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์  และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ร่วมกัน