ความเห็น 2835181

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

ลูกม่วง-ขาว
IP: xxx.154.129.50
เขียนเมื่อ 

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ นี้  ขอเชิญพี่น้องม่วง- ขาวทุกคน ร่วมชมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่   เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น.