ความเห็น 2835110

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

แสงโฉม. ศิริพานิช
IP: xxx.121.11.241
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ กว่าเราจะเขียนอะไรได้ ต้องผ่านกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ ถ้าจะสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ต้องให้เขาฝึกเขียน แล้วทักษะการคิดวิเคราะห์จะตามมา