ความเห็น 2835049

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 


อยากให้ศิษย์เป็นคนดีเช่นกันค่ะ เพราะคนดีสำคัญที่สุด