ความเห็น 2834836

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยคนดี สำคัญกว่า ทุกๆๆสิ่ง 

ขอบคุณครับสำหรับเรื่องดีๆ