ความเห็น 2834663

มุมมองประเทศไทยในสายตาของศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์

เขียนเมื่อ 

ชอบมุมมองเรื่องจำนำข้าวของ ศ. นิธิมาก ๆ หวังว่ารัฐบาลคงได้อ่านและมีกำลังใจ อ่านจากมติชนออนไลน์นานมาแล้ว

คุณมะเดื่อคงได้อ่านถ้าเป็นแฟน อ. นิธิจริง