ความเห็น 283455

ทิฏฐิ มานะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะอาจารย์กมลวัลย์
  • โดยส่วนตัวชอบศึกษาคำสอนของหลวงปู่ชา แต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งมากมายเท่าใด เพิ่งเรียนรู้ได้ไม่นาน
  • แปลกนะคะ บางครั้งเราก็รู้ว่าอะไรควรปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่การปล่อยวางลง บางครั้งก็เป็นเรื่องยาก แม้จะรู้ว่าถ้าไม่ยึดติดแล้วจะทำให้จิตปล่อยวาง สบาย ไม่ร้อนรน และ ไม่ทุกข์ใจ