ความเห็น 2834172

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้....บางที่ถูกมองว่าบ้า...เพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเอง..บ้างก็มองว่าน่า

รังเกียจเพราะสกปรก...บางครั้งคิดว่าอยากได้เงิน....แต่ปัจจุบัน..ทุกคนเริ่มเข้าใจ...และหันมาให้

ความร่วมมือ..ด้วยความชื่นชม..3  ปี  กว่าที่ต้องต่อสู้...ถึงปัจจุบันปีที่ 

 

4 เริ่มจัดระบบ เป็น  ระเบียบมากขึ้น  ไม่ต้องขอไม่ต้องประชาสัมพันธ์ 


ตัวรางวัล....เป็นแรงจูงใจอย่างดี...จนรับมือ

 

ไม่ทันฝันเริ่มจะกลายเป็นจริง....สักวันโลกต้องฝ่าพ้นวิกฤต...ขอบคุณมาก


ๆ สำหรับกำลังใให้สู้ อย่างมีพลัง