ความเห็น 2833670

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

ทาสวังหลัง
IP: xxx.4.198.252
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ เพราะเขียนบันทึกมีส่วนช่วยในการ พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าถ้ามีแหล่งสืบค้หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน เช่นภูมิปัญญาคนไทยหลายอย่างตกเป็นของต่างชาติเพราะคนไทยไม่ชอบการบันทึกและเผยแพร่ ดังเช่นข้าวหอมมะลิ กวาวเครือ ต้นน้ำน้อยเป็นต้น