ความเห็น 2833478

สรรหาอยู่เยี่ยงนี้

เขียนเมื่อ 

เห็นความงาม ความง่าย ความสงบ...