ความเห็น 283346

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 ท่าน ครูบาฯ ปรัชญาชาวบ้าน http://gotoknow.org/blog/sutthinun/100830

P

..เมื่อมองจากสภาวะที่เป็นจริง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เป็นการทำงานของระบบธรรมชาติเท่านั้น เป็นเพียงวงจรการเดินทางของชีวิต เหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอัศดง นั่นเป็นการเห็นตามที่ตามองเห็นเท่านั้น เมื่อเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกดิน แต่ความจริงไม่ใช่พระอาทิตย์ตกดิน และก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดวงอาทิตย์ วินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเอง ดวงอาทิตย์ก็ไปปรากฏแก่สายตาของคนอีกฟากหนึ่งของมุมโลก  อีกมิติหนึ่งของชีวิตก็เช่นกัน เมื่อธาตุ4ขันธ์5แยกกันตามธรรมชาติ เราร้องไห้เสียใจเพราะมองว่าเป็นการตาย มองเห็นเหมือนพระอาทิตย์อัศดง แต่อาจจะมีมิติหนึ่งที่กำลังหัวเราะดีใจรับชีวิตใหม่ เหมือนกับคนอีกฟากหนึ่งกำลังรอให้พระอาทิตย์อุทัยแสงในมุมของตน นี่คือสิ่งพิจารณาตามความจริง ทั้งระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิต ซึ่งชีวิตเองเป็นเพียงเศษธุลีของสุริยจักวาลเท่านั้น  พระพุทธองค์สอนให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างบางเบา สัมผัสสมบัติของโลกแต่เพียงแผ่วเบา อย่าหอบหิ้ว แบกหาม กำกอด เหนี่ยวรั้ง คือเมื่อทำชีวิตบนโลกให้บางเบา เราจะพอหาความสุขในชีวิตได้บ้าง แต่ถ้าพิจารณาความจริงของชีวิตและโลก ต้องให้หนักแน่น ทำแผ่วเบาไม่ได้ แปลว่าถึงจุดหนึ่งต้องไม่คิดแบกหามยึดมั่นมาก เพราะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ แม้แต่สิ่งที่เรามีกรรมสิทธิ์วันนี้ สุดท้ายก็ไม่ใช่ของเรา สิ่งที่เรารักที่สุดก็ไม่อาจอยู่กับเราได้ เพราะสุดท้ายปลายทางเราต้องจากสิ่งนั้นไป ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้คนข้างหลังดูแล เราอยู่ในโลกเทคโนโลยี โลกทั้งโลกอยู่ในกำมือเราก็จริง แต่เราไม่อาจกำทุกสิ่งไว้ในอำนาจ ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป.                                                     จากตายไม่มี  ปิยโสภณ*