ความเห็น 283333

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

P

  • บางทีก็ต้องเขียนแบบจริงจังบ้าง..เพื่อให้เห็นความตั้งใจจริง  ในความรู้สึกลึกๆ  ที่ครูจะเข้าไปอยู่ในค่าย  มีอาชีพเป็นครูเสียส่วนใหญ่   จึงเขียนเพื่อเป็นข้อคิด  พิจารณากันหน่อย...อย่าเป็นทองไม่รู้ร้อน..กันอยู่เลย
  • http://gotoknow.org/blog/engreader/100815