ความเห็น 2833322

กายภาพบำบัดชุมชน

thanaporn
IP: xxx.109.33.125
เขียนเมื่อ 

เรียน รศ. ปนดา เตชทรัพย์อมร

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเพิ่งเริ่มทำงานกายภาพบำบัดในชุมชนคะ เพิ่งเปิดแผนกคะ ยังไม่มีอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

อยากขอคำแนะนำและเอกสารเกี่ยวกับการเปิดแผนก แผนงาน การจัดการ การเขียนโครงการลงชุมชน การประเมินผล ตัวชี้วัด แบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด แบบฟอร์มการขอเครื่องมือทางกายภาพ แบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ เช่น แบบบันทึกการออกเยี่ยมผู้พิการ แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนแบบเป็นรายชั่วโมง แบบประเมินความพิการ รบกวนด้วยนะคะ

รบกวนส่งมาที่ [email protected]  คะ

ขอบคุณค่ะ