ความเห็น 2832600

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.2.92
เขียนเมื่อ 

พระพุทธเจ้าสั่งห้าม ในเรื่องการไม่อวดอ้าง. แล้วกิเลสที่มีในมนุษย์ มันเป็นสิทธิ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองหรือ ทั้งสิ่งเสพ สุนทรียะต่างๆ มิได้เลย มนุษย์มิใช่ผู้สร้างเอง อย่าอุตริ อวดอ้างไปตัดสิ่งนั้นต่อไปเลย มันทำไม่ได้เลย. ท่าน มิสุโอะ เริ่มทราบแล้วว่า ทำไม่ได้ แต่ก็เผยแผ่ธรรมต่อไปได้.