ความเห็น 2832599

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.2.92
เขียนเมื่อ 

การเป็นหุ้นส่วนกับพระพุทธเจ้า แล้ว หุ้นส่วนนั้นทุจริต ติดกิเลสหนา กระทำการพะรุงพะรังในกิเลสที่ไม่มีใครอวดอ้างไปตัดมันได้สักรายเดียวนั้น ทำให้บริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเสียกายมาตลอด ศาสนาที่เกิดในอินเดีย ใยสูญหาย หรือไม่โตในอินเดีย เพราะมีแต่คนจน ขอทาน อาหารก็ไม่พอจะแบ่งปันกัน เดิน10กิโลฯยังไม่ได้ข้าวพอสักอิ่มหนึ่งเลย. แต่เดินในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเช่น ไทย พม่า เวียดนาม เขมร ญี่ปุ่น แบบนี้ซิ ค่อนคุ้มในการพญากรณ์ แลกข้าว แลกทาน แลกความพึงใจ(ที่เป็นทุนที่ประเมินค่ามิได้เลย). ศาสนาอย่างนี้ เลยเติบโตแต่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไงล่ะ.