ความเห็น 2832179

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

RATACHAI
IP: xxx.180.56.192
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

ถ้าต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศโดยการขอทุน สกอ. ในสาขาการวิจัยและสถิติทางปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เกรดเฉลี่ยตอนปริญญาโท 3.50 ไม่ทราบจะขอทุนได้หรือไม่ครับ