ความเห็น 283102

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
Pศุภนันทา เย็นบำรุง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ความรักของแม่ที่มีต่อลูก
ต้องช่วยเขาให้ได้
การเอาใจใส่เด็กที่มีพัฒนาการช้ามากๆเช่น เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เย็นบำรุง หรือน้องไนล์  ลูกชายของข้าพเจ้านั้น ผู้ปกครองรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตา ยาย แม่ น้าๆ หรือ พี่สาว ต้องเข้าใจว่าตัวน้องไนล์นั้นเป็นเด็กที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ น้องไนล์เป็นเด็กที่มีอายุเกือบ  6  ขวบ แต่ยังไม่สามารถสื่อสารกับใครๆได้ บอกความต้องการของตนเองไม่ได้  ยืนไม่ได้ หยิบของไม่ได้ บอกเรื่องอึ เรื่องฉี่ไม่ได้ ทุกคนต้องมีกำลังใจ ไม่ท้อถอย คอยสอน  คอยบอก ให้น้องทำให้ได้ถึงแม้จะใช้เวลา เอาใจใส่พาเขาไปฝึก หาความรู้ใหม่ ๆ ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อให้น้องไนล์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่าหมดกำลังใจ ต้องคอยบอก คอยสอนเขาเหมือนเด็กปกติ เพราะหวังเอาไว้ว่าสักวันหนึ่ง น้องไนล์จะต้องหายจากอาการนี้จนได้ และวิธีฝึกพัฒนาการเด็กประเภทนี้มีหลายวิธีที่น่าสนใจและใช้ได้ผลมาแล้ว
มุมความรักของแม่  
ขออนุญาติจาก  http://gotoknow.org/blog/krutong/100945