ความเห็น 2830852

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนแบบสร้างสรรค์  เจือจานและประสานประโยชน์สุขส่วนรวม ดีที่สุดจ้ะ