ความเห็น 2830795

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

Hate Speech เปลี่ยนเป็น Head Speech

Hate Story เปลี่ยนเป็น Head Story

ไม่แคบเกินไป ไม่กว้างเกินไป สมดุลตรงกลาง

เพราะทุกอย่างมีความเป็นจริงเป็นที่ตั้งนะครับ พี่หนานเพลิน ;)...