ความเห็น 2830519

บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เข้าฝึกอบรมวิเคราะห์เคมีและกายภาพของดิน

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

ผมได้ติดตามถามเรื่องการแปลผลวิเคราะห์ดินจากท่านอาจารย์ผู้มีความรู้โดยเฉพาะมาให้อาจารย์ เมื่อเทียบตามตารางที่แนบมาแล้ว อาจารย์คงทำความเข้าใจได้นะครับ แปลผลวิเคราะห์ดิน.pdf