ความเห็น 282980

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
สวยนะ     http://gotoknow.org/file/story_love/view/81708
ต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเล่าว่า ตอนแรกเป็นกาฝากแล้วอุ้มหรือฮุบเอาต้นไม้ต้นนั้น มีฉายาเรียกด้วยค่ะ แต่ขออภัยจำไม่ได้