ความเห็น 2829517

Happy ba ==> happy times

เขียนเมื่อ 

  • เส้นทางสู่ความสำเร็จ ต้อง 
  • บูรณาการ แผนชีวิตให้เป็นเกืด QWL=Quality of Working Life ให้กลมกลืน กับ QPS=Quality of Product and Service ครับ