ความเห็น 2828629

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

ครูแก่
IP: xxx.49.248.70
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนให้ด้วยอีกคนค่ะ เพราะอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยป.2 มากค่ะ