ความเห็น 2828538

ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น คือ กาวประสานใจคนให้มารวมกันทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

เขียนเมื่อ 

นานๆมาทีแต่มาแบบกระตุกความคิดได้ดีเสมอเลยค่ะ