ความเห็น 28278

ท่องเที่ยวโดยชุมชน มิติใหม่การจัดการชุมชน

จตุพร
IP: xxx.150.132.18
เขียนเมื่อ 

คุณออย ชุมพร        

       ยินดีมากเลยครับ ที่เข้ามา ลปรร.กัน "กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ที่แม่ฮ่องสอนเราทำกันมานานพอสมควรแล้วครับ มีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ส่วนหนึ่ง

         วันหนึ่งพวกเรามานั่งคุยกัน คุยประเด็นที่คิดหลากหลาย แต่จุดเป้าหมาย ก็คือ การที่ให้ชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งตนเองได้

         เราเริ่มคิดถึง "หลักสูตร" กันด้วยครับ โดยทางวิทยาลัยชุมชนเองก็เป็นเจ้าภาพในการร่างหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

         เรื่องของ "เครือข่าย" เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อน งานพัฒนาได้อย่างมีพลัง

         เรื่องของ "งานวิชาการ" เช่น งานศึกษาวิจัย เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเป็นข้อมูลในการทำงานบนฐานของข้อมูล เน้น การใช้ปัญญา - ความรู้ เพื่อพัฒนาครับ ล่าสุดเรากำลังจะทำงานวิชาการ "เชิงสังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน" ขึ้นถอดบทเรียนและประสบการณ์ ตลอดจนรวบรวมเอาองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นการจัดการองค์ความรู้ ต่อไป

         เรื่องของ "พันธมิตร" จากภายนอก ก็สำคัญ เราต้องการเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของ "แนวคิด - มุมมอง" ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนา "การท่องเที่ยว" ที่สอดคล้องกับบริบทไทย และบริบทเฉพาะถิ่น

        คุณออยครับ หากสนใจที่จะมา ศึกษาดูงาน หรือ มีโอกาสมาทางแม่ฮ่องสอน ก็ขอเชิญชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเรา ยังพื้นที่ได้นะครับ รายละเอียดบางส่วนดูได้ที่เวป  การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรืออ่านเพิ่มในบันทึก ท่องเที่ยวชุมชน...จีนยูนนานแม่ฮ่องสอน ได้ครับ