ความเห็น 282773

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
  • มนุษย์พายามเอาชนะธรรมชาติ  โดยการเข้าถึงสภาวะธรรมชาติแล้วดัดแปลงเอามาใช้ประโยชน์  ดีมาก
  • แต่การดัดแปลงธรรมชาตินั้นมิใช่ประโยชน์แห่งมนุษยชาติเสียแล้ว  มันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  ซึ่งเกิดความเป็นธรรมชาติ หักหาญธรรมชาติมากเกินไป  แล้วเมื่อหักหาญมากเกินไปก็แสดงพลังออกมา ก็เป็นไปตามกฏของธรรมชาติอีกนั่นแหละ

ปราชญ์ผู้ทำหน้าที่เข็นครกขึ้นภูเขา ในดงหลวง จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318