ความเห็น 282770

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
ชล บุนนาค
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 17:05
  • เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด... เพราะถั่วงอกเป็นพืช ในพืชมีสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดดและทำให้พืชโน้มตัวไปหาแสง เพื่อรับแสงมาผลิตอาหารให้ตัวเอง
  • ฉันใดก็ฉันนั้น
  • คนบางคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองต้องการอะไร หรือความหลงอื่นๆ (อวิชชา) ก็มีเหตุ มีเงื่อนไขของมัน
  • บางคนที่โอนหัวก้มต่ำให้ทรราชย์ ก็มีเหตุ มีเงื่อนไขบางอย่าง เกี่ยวโยงถึงประวัติชีวิตของเขา ... ไม่ต่างอะไรกับ เส้นทางการวิวัฒนาการของถั่วเขียว
  • บางคนที่โอนหัวให้กับ กษัตริย์ที่เปี่ยมคุณธรรม ดุจแสงอาทิตย์ให้ชีวิต ก็มีเหตุมีเงื่อนไข มีประวัติศาสตร์ของมันเช่นกัน
  • มาเรียนรู้กันเถอะ

คนทำกิจกรรม ที่ไม่ธรรมดา อีกคนครับ จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318