ความเห็น 282768

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
ชอลิ้วเฮียง
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 16:53

พืชก็มีการจัดการความรู้เหมือนมนุษย์ มันรู้ว่าอะไรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมัน เช่น มันหันเข้าหาแสง เพราะรู้ว่าแสงช่วยในการสังเคราะห์แสงของมัน...ต่างจากมนุษย์บางคนที่ยังไม่รู้ว่า ชีวิตตัวเองต้องการอะไร อะไรคือความรู้ที่จำเป็นของชีวิต...มนุษย์บางคนยังหลงไปกับอวิชชา

นักวิชาการศึกษา ที่ชื่อว่า ชอลิ้วเฮียง จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318