ความเห็น 282767

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
ย่ามแดง
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 15:15
  • "ต้นไม้ต้องการแสงสว่างเพื่อการเติบโตฉันใด  มนุษย์ย่อมแสวงหาปัญญาเพื่อพัฒนาตนเอง ฉันนั้น"

หนุ่มเมืองตำน้ำกิน บินหาฝันในแดนใต้ จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318