ความเห็น 282766

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
Mr.Direct
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 01:04

สรรพสิ่งในโลกย่อมต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด...

ดังเช่นตันไม้ย่อมพยายามเอนลำต้นไปหาแสงสว่าง แต่บังเอิญเป็นต้นถั่วที่ลำต้นขาดความแข็งแกร่ง เลยต้องเสียการทรงตัวที่ดี หากเป็นต้นไม่ใหญ่แค่แตกกิ่งก้าน สาขาไปก็อยู่รอดได้ ยังคงยืนลำต้นได้ตรงดังเดิม....

เปรียบเหมือนมนุษย์ แม้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างเพื่อการอยู่รอด แต่ต้องไม่ทิ้งจุดยืนหรืออุดมการณ์ของตัวเองครับ...

หนุ่มเทคโนโลยีที่ไม่ทิ้งสังคม...จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318