ความเห็น 2827655

[ภาพ] บางแสนฤดูฝน

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงครับ