ความเห็น 282765

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
paew
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 00:28  [194622]

มนุษย์ มีสมอง มีปัญญา ฉะนั้น เมื่อรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ก็ย่อมจะแสวงหาสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้กับตัวเอง เพื่อความอยู่รอดต่อไป.....

มนุษย์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประหนึ่งทำลายชีวิตตนเอง แสดงถึงความโง่เชลาเบาปัญญา หรอมีปัญญาน้อยกว่าต้นไม้......

คนชำนาญเรื่องสัตว์ที่เข้าใจสิ่งแวดล้อม จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318