ความเห็น 282764

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
รตนญาณ
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 00:14

คุณครูภาษาไทยอีกคนที่ไม่ธรรมดา

"ในความไม่เปลี่ยนแปลง จะแฝงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและในความเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ...สุดท้ายก็ยังคงความเป็นตัวตน"

จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84318