ความเห็น 282763

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
คุณ รัตติยา เขียวแป้น
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 00:13

แม้แต่ถั่วเขียวเม็ดเล็ก ๆ ยังรู้จักดำรงชีวิตอยู่ แม้จะอยู่ในกะบะใบเล็ก ๆ ขอเพียงเจ้ากล้าผจญกับแสงแดดที่สาดส่องเข้ามา

แล้วมนุษย์เราหละ  มีหนทางให้เลือกตั้งมากมาย ไฉนเลย เมื่อพบกับปัญหา จะยอมจนตรอกเชียวหรือ  หันหน้าเผชิญกับแสงแดด เช่น ถั่วงอกสิ แล้วท่านจะพบอะไรมากมายภายใต้แสงแดดนั้น

 จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/99502