ความเห็น 282761

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
อ.ลูกหว้า
เมื่อ ศ. 16 มี.ค. 2550 @ 00:04 [194579]
  •  "คนเราต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามบ้าง  ต้องรู้จักยืดหยุ่น...   บางครั้งเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคนอื่น   ถ้าเรายังดึงดันก็คงอยู่รอดลำบาก  แต่ถ้าเรารู้จักปรับตัว  ปรับความคิดให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้  ก็จะอยู่รอดในสังคม ...."

จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/99502