ความเห็น 282758

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
nuch รุจิราพร โชคพิพัฒน์พร
เมื่อ พฤ. 15 มี.ค. 2550 @ 23:53 [194563]

 

เจ้าถั่วงอกรู้จักวิถีแห่งการดำรงชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิด  เหมือนเด็กทารก  ที่รู้ว่าจะต้องเอาปากของเขา จู๊บกับนมแม่

สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสัญชาติญาณในการอยู่รอดทุกสรรพชีวิต

 จาก http://gotoknow.org/blog/mrschuai/99502