ความเห็น 2826892

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

มายกมือสนับสนุนอีกหนึ่งคน เพราะครูแอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่มาฝึกการเขียนที่นี่
กว่าจะเขียนได้และพอใจ พร้อมที่จะเผยแพร่ ก็แก้แล้วแก้อีก
ถ้าใช้กระดาษก็คงกองโต คงต้องขอบคุณ Gotoknow ที่สุด
ที่มีพื้นที่ให้ฝึกการเขียน และผู้ที่มาแวะอ่านก็ยังได้แนะนำ ชี้แนะสิ่งดี ๆ

พอย้อนนึกไปถึงในชั้นเรียน
มากมายที่พบปัญหาในเรื่องการเขียนของลูกศิษย์
เริ่มจากสะกดคำไม่ถูก เขียนตอบแบบอัตนัยไม่เป็น
ลำดับการเรียงเนื้อหารายงานไม่ได้

เก่งในเรื่อง Copy + Paste
ตัดเนื้อหา จับประเด็นสำคัญ ๆ ร้อยเรียงความไม่ได้เลย

ทุกวันนี้รายงานฉบับสั้น ๆ ครูแอ้ก็ดูเหมือนใจร้าย บังคับให้เขียนด้วยลายมือ
ถือว่าเป็นการฝึกในทุกเรื่องก็แล้วกัน