ความเห็น 2825704

ทางแห่งความสุข

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะkunrapee  วิถีคล้ายกันนะคะ

ชอบความสุขที่ฉายผ่านบันทึกคุณรพีเสมอ  ไม่นับภาพถ่ายสวยงาม  ว่าง ๆ จะ surprise ไปเรียนด้วยนะคะ......ตอนนี้มีแต่กล้องป๊อกแป๊ก ๕ ๕ ๕