ความเห็น 282555

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชาวสยามประเทศ
IP: xxx.209.123.10
เขียนเมื่อ 

เรียน  ศ.ดร จิระ  และ ท่านนักศึกษาป.เอกวัฒนธรรมทุกท่าน

  • ประเด็นใคร่ขอปรึกษาว่าในฐานะท่านเป็นนักศึกษาป.เอกด้านวัฒนธรรม  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวัฒนธรรมของเด็กรุ่นใหม่และวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
  • ท่านมีแนวทางในการให้สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้บริบทการแข่งขันโลกาภิวัฒน์ได้อย่างไร

จาก ชาวสยาม

ปล.ขอคำเสนอแนะเชิงวิชาการ  ที่มีแหล่งอ้างอิง และ ข้อเสนอแนะ ส่วนบุคคลครับ