ความเห็น 2825456

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมตั้งนานในบ้าน Gotoknow.org หลังนี้ ต่อไปจะเขียนให้มากขึ้น 

ยินดีกับวาระครบรอบ 8 ปีที่ผ่านมาด้วยครับ