ความเห็น 2825210

ครูอาสาฯไม่ทำหน้าที่, รับเฉพาะคนใน ผิด, อ.ที่เป็นตัวอย่างได้, วันสอบ ม.6-8 ด., ใช้ใบลาออกสมัคร, ให้เรียนต่อโดยยังไม่ออกวุฒิ, แต่ละวิชาทำแผนกี่ครั้ง, อบรม 4 ท่อน, อาหารมุสลิมหนองคาย, ไม่ลาออกล่วงหน้า, ผังข้อสอบวิชาเลือก, ปฐมนิเทศ ม.6-8 เดือน, สุดยอด กศน.

เขียนเมื่อ 

มารับทราบข้อมูล

และเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ

ครูอาสาไม่ได้นั่งในที่ทำงานอย่างเดียวทุกคนนะค่ะ

ออกพื้นที่ 2 ตำบล 

สอนผู้ไม่รู้

ประสานงาน

และอื่นๆที่นายสั่งตามที่ชอบ

อีกมากมาย