ความเห็น 2825094

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

แมกแม่ตาย
IP: xxx.168.164.230
เขียนเมื่อ 

ควาย