ความเห็น 2824644

ทางแห่งความสุข

เขียนเมื่อ 

ท่านกามนิตหนุ่มขจิต ฝอยทองไวยังกับปรอท  ถ้าจะถอดจริง ๆ ยังมีเวลาอีกเดือนนะคะ  อาจารย์ศิลาเค้าคงยินดีรอมาก ๆ  

อยากอ่าน ๆ ๆ ๆ ๆ ด้วยคนค่ะ  อย่าเอาแต่ แง ๆ ๆ ๆ   สั้น ๆ ก็ยังดี

เชียร์ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ นะคะ